Analytisk lytting

Musikkhistorie er et fag som krever analytiske lytteferdigheter vel så mye som historisk kunnskap. Det samme er sant om håndverket musikk også. Det handler om å lytte. Om man greier høre hva som blir spilt finner man gjerne nøkkelen til når verket ble skrevet, i hvilken setting (verdslig, kirkelig, konsertsal, operascene, etc.) det hører hjemme … Continue reading «Analytisk lytting»